Rejestr czynności
przetwarzania

Wymagane w wielu organizacjach Rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania zostały w systemie statlook powiązane z aktualnymi informacjami o zbiorach, pracownikach i dostępach. Dzięki temu nie tylko zapewniają wymaganą przez RODO dokumentację, ale również pozwalają na bieżące zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

dalej   więcej info

Inwentaryzacja zbiorów danych

Inwentaryzacja
zbiorów danych

Dzięki systemowi statlook ławo i szybko zinwentaryzujesz zbiory zawierające dane osobowe, opiszesz je we właściwy sposób oraz przypiszesz do czynności (procesów). Dodatkową zaletą jest powiązanie zbiorów z informacjami o pracownikach, lokalizacjach, sprzęcie oraz oprogramowaniu.

dalej   więcej info

Dostępy
i powierzenia

Przeprowadź cały proces nadawania dostępów i powierzania danych zgodnie z wymogami RODO. System statlook ułatwia delegowanie zadań i automatycznie dokumentuje cały proces, a dzięki gotowym szablonom do druku, możesz równolegle prowadzić dokumentację papierową
z fizycznymi podpisami pracowników.

dalej   więcej info

Dokumenty
i szkolenia

Zarządzaj dostępnością dokumentów takich jak polityka bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Planuj szkolenia dla wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe, specjalistów (ASI, ABI/IOD) oraz kadry zarządzającej.

dalej   więcej info

Ocena
ryzyka

Niezależnie od metodyki jaką przyjmiesz przy ocenie ryzyka, statlook pozwoli Ci zestawić wszelkie dostępne informacje dotyczące zbiorów danych osobowych, dostępów do nich oraz aktualnych zabezpieczeń i potencjalnych zagrożeń. Tylko taka wiedza pozwala określić realny poziom ryzyka i odpowiednio modyfikować zabezpieczenia.

dalej   więcej info

Prawo do zapomnienia

Prawo
do zapomnienia

Rejestruj prośby o usunięcie lub modyfikację danych osobowych i dokumentuj ich realizację. Zarządzaj całą dokumentacją w jednym miejscu.

dalej   więcej info

Incydenty bezpieczeństwa

Incydenty
bezpieczeństwa

Wykorzystaj optymalnie 72 godziny jakie daje Ci RODO na zażegnanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. statlook pozwoli Ci na szybką analizę potencjalnego zagrożenia, zdalne rozwiązanie problemu oraz automatyczne udokumentowanie całego zdarzenia.

dalej   więcej info

Rejestracja konta demo

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez media-press.tv S.A. moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia
 Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji na temat produktów i usług media-press.tv S.A.

Administratorem danych osobowych jest media-press.tv S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez media-press.tv